Wallenstam vill bygga femvåningshus i Överås parken – Kulturförvaltningen säger nej

70 lägenheter i äldreboende och 15 trygghetsbostäder samt eventuellt en förskola.  Över 9000 kvadratmeter i fem våningar som skymmer Villa Överås vill fastighetsägaren Wallenstam AB bygga på sin och kommunens parkmark. Kulturförvaltningen säger nej med motiveringen: Den nu gällande detaljplanen ska respekteras. I denna plan är hela parkytan runt huset prickmark och med användningen bestämd … Fortsätt läsa Wallenstam vill bygga femvåningshus i Överås parken – Kulturförvaltningen säger nej