Promenad – 14 – Kallebäcks skola, Vattenreservoaren